RSS
 

Archive for the ‘JavaScript’ Category

Podtrzymanie sesji strony

15 lis

W celu podtrzymania sesji na stronie pomiędzy <head></head> umieszczamy:

<script type="text/javascript">
setInterval("advAJAX.get({ url: 'ses.php' });", 180000);
</script>

, gdzie plik ses.php wygląda następująco:

<? session_start(); header('Refresh: 60'); ?>

 
 

Walidacja formularza i blokada przycisku

15 wrz

Poniższy skrypt sprawdza tylko i wyłącznie czy cokolwiek zostało wpisane w danego inputa i jeżeli wszystkie wymagane pola nie zostały wypełnione to przycisk pozostaje wyłączony.

<html>
<head>
<script language=”JavaScript” type=”text/JavaScript”>

function walidacja()
{
var f = document.forms[‚form1′];
if ((f.chk1.checked) && (f.chk2.checked) && (f.chk3.value != ”))
{
f.s1.disabled = false;
}
else
{
f.s1.disabled = true;
}
}

</script>
</head>
<body>

<form action=”#” id=”f1″>

<input type=”checkbox” name=”w1″ onclick=”walidacja()” />Checkbox 1<br>
<input type=”checkbox” name=”w2″ onclick=”walidacja()” />Checkbox 2<br>
<input type=”text” name=”w3″ onblur=”walidacja()”><br>
<br>
<input type=”submit” name=”s1″ value=”Wyślij” disabled=”disabled” />

</form>
</body>
</html>

 
1 Comment

Posted in JavaScript